Publikációk, szakdolgozatok és riportok

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 • Labirintus – Egy komplex színházi nevelési előadás létrejötte és működése / Káva Kulturális Műhely Egyesület; Budapest, 2023
 • Aziskoláját! – a Káva közösösségi színházi előadásának létrehozása pedagógusokkal az Állampolgári Színház nevű projekt keretében; in: A pillanat megragadása – a közösségi színház értékelése; Színház és Pedagógia – elméleti és módszertani füzetek, 13. kötet; Káva Kulturális Műhely, Budapest, 2022
 • Káva – egy részvételi színház Magyarországon
 • Közös ügyeink terepe – In: Színház; 2021./ 5. szám; 17-18.old. /
 • Constructivist Drama – Connecting Drama in Education with some basic concepts of Constructivist Pedagogy; in: Pedagogy and Politics in Hungarian TiE; szerk.: Takács Gábor; ford.: Bethlenfalvy Ádám; Káva Kulturális Műhely Egyesület, Budapest, 2021.
 • Political aspects of Theatre in Education in Hungary (and its English roots); in: Pedagogy and Politics in Hungarian TiE; szerk.: Takács Gábor; ford.: Bethlenfalvy Ádám; Káva Kulturális Műhely Egyesület, Budapest, 2021.
 • Lipka Péter, Patonay Anita, Takács Gábor: Tanítási dráma fogva tartott fiatalokkal In: Dráma és színház a bűnmegelőzésben (Színház és Pedagógia 11. kötet); szerk.: Oblath Márton; Káva Kulturális Műhely Egyesület, Budapest, 2019.
 • A magyarországi komplex színházi nevelési előadások politikussága (és az angol előkép). In: Színházi politika#politikai színház; szerk.: Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter; Kronosz Kiadó, Pécs, 2018.
 • Kódolt ellentmondások In: szinhaz.net; 2018. szeptember 17.
 • Színházi nevelési / színházpedagógiai programokhoz tartozó fogalmak glosszáriuma. In: Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönvy; 146-166.old; Insite Drama 2017
 • A fórumszínház mint részvételi kutatási módszer. In: A sajátszínház módszerei. L’Harmattan 2017. ; 137-156.old. Oblath Mártonnal és Pados Eszterrel közös cikk.
 • Active Curiosity: Researching Art / Cselekvő kíváncsiság. Kutató művészet). 2017. április / HowlRound (Boston, USA) /
 • Új típusú kritika. 2015. április / Színház című folyóirat, XLVIII. évf. 4.szám / 30-31.old. /
 • A részvétel kora – a színházi nevelés útjai, lehetőségei Magyarországon. 2012. október 15. MŰÚT folyóirat;
 • Miért fontos, miről szól a színházi nevelés? 2012. július 14.:
 • To nie teatr, a jednak teatr, zaangazowane spolecznie teatry na wegrzech (Ez nem színház, de mégis színház – a társadalmilag elkötelezett színházak Magyarországon); In: Didaskalia 109-110 / 2012; 86-89 old.
 • Akadályverseny; In: Jövő-néző. Hogyan lesz a jövő közönségéből színháznéző?; Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Budapest, 2011.; 81-88.old.
 • Műhelymunka – kortárs színházi kísérletek a Kávában; In: Drámapedagógiai Magazin; 2010. különszám drámapedagógusoknak; 14-17.old.
 • „Valahol középen művészet és nevelés között” – a magyarországi színházi nevelés gyakorlata, helyzete, lehetőségei; In: Pedagógusképzés, pedagógusképzők és továbbképzők folyóirata; 2009. 1. szám; 163-167.old.
 • „Konstruktív” dráma; In: Színház és pedagógia elméleti és módszertani füzetek 1. kötet; Káva Kulturális Műhely, AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület; Budapest, 2009.
 • A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra „intézménye”: Káva Kulturális Műhely; In: Az oktatás közügy – a VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete; Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009.; 592-596.old.
 • Padlóváza a színpadon – színházi nevelési programok Magyarországon; Színház XLII. évf. 2. szám (2009. február); 42-49.old.
 • Padlóváza a színpadon, a színházi nevelési programok jelenléte Magyarországon; In: Magyar Gyerekszínházi Műhelyek; ASSITEJ Magyar Központ, Budapest, 2008.; 215-229.old.
 • A magyarországi színházi nevelés egyik fő intézménye, bázisa: Káva Kulturális Műhely; In: A drámapedagógia mint tudomány. Tananyagfejlesztés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában; Új Helikon Bt., Budapest, 2008.;  49-61.old.
 • A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra intézménye: Káva Kulturális Műhely; In: Jorgosz közlegény jelentései a 38. kilométerről; Új Helikon Bt., Budapest, 2008.; 133-141.old.
 • A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: Káva Kulturális Műhely; Iskolakultúra XVIII. évf., 2008. július-augusztus; 108-118.old
 • Színház a határon – a TIE első tizennégy éve Magyarországon; In: Gyerekszínházak Magyarországon. Tanulmányok, elemzések, beszélgetések az elmúlt 15 évről; ASSITEJ Magyar Központ; Budapest, 2006. 120-130.old.
 • A dráma szerepe a roma és nem roma tanulók együttnevelésének pedagógiájában. In: Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére. Kézikönyv a képzők számára, HEFOP 2.2.1 program. suliNova, Budapest, 2005; 9-17.old.
 • A dramatikus tevékenység rendszerezése. In: Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére. Kézikönyv a képzők számára, HEFOP 2.2.1 program. suliNova, Budapest, 2005; 35-41.old.
 • Salem – drámaóra-tervezet 13-14 évesek számára Arthur Miller A salemi boszorkányok című drámája alapján. In: Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére. Kézikönyv a képzők számára, HEFOP 2.2.1 program. suliNova, Budapest, 2005; 97-100.old.
 • Műhelynapló helyett. In: Drámapedagógiai Magazin 2002. évi különszám
 • Színház a határon – a TIE tíz éve Magyarországon. In: Drámapedagógiai Magazin 2002. évi különszám.
 • Színház a határon – a TIE tíz éve Magyarországon. In: Ellenfény 2002/5. szám.
 • MayDays. In: Drámapedagógiai Magazin 22. szám (2001/2. szám)
 • A puding és a próba. Drámapedagógiai Magazin 18. szám (1999/2. szám)
 • Mohácsi vész(helyzet) – a narratív konvenciók bemutatása. In: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság; Budapest, 1999. 53-63.old.
 • Íphigeneia – drámaóra Euripidész Íphigeneia Auliszban című drámája nyomán. In: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság; Budapest, 1999. 115-125.old.
 • „…ismernünk kellene egymást, és egymás munkáit” – riport Szakall Judittal. In: Drámapedagógiai Magazin 17. szám (1999/1. szám)
 • VIDRA. In: Drámapedagógiai Magazin 12. szám (1996/2. szám)
 • Eszterlánc II. In: Drámapedagógiai Magazin 12. szám (1996/2. szám)
 • Eszterlánc – ismertető a Káva Színházi Nevelési Csoport TIE-foglalkozásáról. In: Színház és dráma a tanításban. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ; Budapest, 1995. 100-113.old.
 • Gyerekháború – drámaóra 10-12 éveseknek. In: Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ; Budapest, 1995. 255-267.old.
 • Új Színház, más színház. In: Drámapedagógiai Magazin 9. szám (1995/1. szám)

 

SZAKDOLGOZATOK

 • SZÍNHÁZI NEVELÉS (SZÍN)HÁZON KÍVÜL / Janus Pannonius Tudományegyetem FEEFI / Művelődésszervező szak / Budapest, 1999
 • A MAGYARORSZÁGI GYEREK-ÉS IFJÚSÁGI KULTÚRA EGYIK INTÉZMÉNYE: KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY / Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Tanári képzés / Budapest, 2008
 • KONSTRUKTÍV DRÁMA, AVAGY A TANÍTÁSI DRÁMA (DIE) KAPCSOLÓDÁSA A KONSTRUKTIVISTA PEDAGÓGIÁHOZ / Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pedagógia képzés / Budapest, 2008

 

RIPORTOK